ÚVOD

EN

 | 

CZ

AKTUÁLNĚ:

 
20.01.2015
Ilustrace k další knize MIlana Exnera
 

Od začátku roku 2015 vznikají ilustrace k další knize Milana Exnera Smerďakov.

Tentokrát se bude jednat o lavírované kresby.

 
... více
 
# 1

MANSIONY / 2014

Ilustrace ke knize Milana Exnera Biblické humoresky
aneb Křesťan mezi mansiony
Kresba uhlem na recyklovaném papíře, 80 x 60 cm

 

"Mansiony jsou malé domečky nahrazující ve středověkém divadle kulisy a charakterizující určité prostředí. Před nimi a někdy také uvnitř se inscenovaly náboženské hry. Neexistovalo tedy jeviště, ale herci se podle vývoje děje přesouvali od jednoho mansionu k druhému. Různé sestavy takovýchto domečků jsou i tématem ilustrací. Nad nimi se jako lehký závoj vznáší duchovní poselství představení..."

Kniha vyšla v říjnu 2014 v libereckém nakladatelství Bor.

 

 
 
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
maisony, uhel na recyklovaném papíře, 50 × 70 cm
 
 
# 2

LEPTY A GRAFIKY / 2012

Ukázky grafik z cyklu Silová pole, 2012
lept, 62 x 80 cm

 
 
Tři hlavy
Kos
Rozsivky
Vzpomínka na Mikuláše Medka
Kříž I
Kříž II
 
 
# 3

Z CYKLU BUBLINY / 2012

Fotografie instalací

 

Při studiu účinků silových polí, jsem si uvědomil, že dobře by je mohlo vizualizovat povrchové napětí vodních blan. Bylo ovšem nutno vytvořit takové podmínky, aby nevznikaly jen monotónní shluky kulatých bublin, ale místa, kde se síly povrchového napětí vyrovnávají a vytvářejí linie a otevřené křivky. Teprve po mnoha pokusech jsem pochopil zákonitosti tohoto procesu a vytvořil prostorovou síť, v níž vodní blány nevyplňují pouze její oka, ale samy vytvářejí množství zlomových linií na principu vyrovnání sil tahů a protitahů při zaujetí nejmenší možné plochy. Místo bublin, které ovšem zcela nezmizely, tak vznikají čtyřstěny, krychle i složitější geometrická tělesa a obrazce. Trvá to samozřejmě jen několik vteřin, a tak výsledky musel fotograficky fixovat liberecký fotograf Šimon Pikous.

 
 
 
 
# 4

RÁDLŮV SYNOVEC / 2010

Ilustrace ke knize Milana Exnera Rádlův synovec, 2010

 

Děj této novely je založen na příběhu, který začíná nenadálým objevem zbytků základů pozdně barokního divadla a končí jeho rekonstrukcí. Ale zatímco odhalené pozůstatky jsou pravé a autentické, tak teorie o původní podobě scény, jejím vybavení i repertoáru jsou naopak čistě hypotetickou konstrukcí, i když si na ní profesor divadelní vědy vybudoval akademické „renomé". Takto až na samou dřeň zredukovaný obsah jinak mnohovrstevnatého textu v sobě skrývá výtvarný princip, který jsem použil k ilustraci. Dole je pregnantní tvar, nad ním se vznáší jeho rozmlžený obraz, kontury se ztrácejí, tvary se atomizují... Tento princip se ukázal natolik nosný, že jsem pár kreseb vytvořil i po vydání publikace. Na obálce byly na přání autora použity uhlokresby korespondující s mou volnou tvorbou.

 

 
 
uhel, recyklovaný papír, 35 x 25 cm
uhel, recyklovaný papír, 35 x 25 cm
tužka, ruční papír, 30 x 21 cm
tužka, ruční papír, 30 x 21 cm
tužka, ruční papír, 30 x 21 cm
tužka, ruční papír, 30 x 21 cm
 
 
# 5

Z CYKLU PROVÁZKY / 2006

Fotografie z intalace

 

Při práci s libereckým fotografem Karlem Doškem na společné výstavě Prostor vznikla i série fotografií napnutých provázků. Tvořili jsme oba v prázdném kostele v Horním Vítkově u Chrastavy. V monumentálním prostoru vznikly i velké uhlokresby na téma sil, tahů a protitahů. Toto téma jsem realizoval i v materiálové podobě. Provázky jsem natáhl mezi trámy šerého podkroví kostela tak, aby je osvětloval štych prudkého slunečního světla z vikýře. Byl jsem rád, když tyto fotografie zařadil Karel Došek do své velké přehlídky v Galerii U Rytíře jako rovnocennou součást své tvorby.

 
 
 
 
# 6

VELKOFORMÁTOVÉ UHLOVÉ KRESBY / 2001-2006

kresba uhlem na recyklovaném papíru/sololitu

 
 
Vajíčka, 2003, uhel na recyklovaném papíru, 110x350 cm
Proud, 2003, uhel na recyklovaném papíru, 110x350 cm
Unisono  , 2001, uhel na sololitu, 124x182 cm
Velká kresba I, 2006, uhel na sololitu, 152 x 200 cm
Velká kresba II, 2006, uhel na sololitu, 152 x 200 cm
Motanice, 2006, uhel na sololitu, 122 x 200 cm
koule
Rotor
Hrad, 2011, uhel na recyklovaném papíru, 110 x 80 cm
 
 
# 7

TUŽKOVÉ ETUDY / 2004–2006

Tužkové etudy, 2004-2006, tužka, ruční papír, 30 x 42 cm (výběr)

 

 

 
 
 tužka, ruční papír
 tužka, ruční papír
 tužka, ruční papír
 tužka, ruční papír
 
 
# 8

GRAFIKY / 2000–2005

Grafiky 2000-2005, lept a suchá jehla, 82 x 49 cm (výběr)

 

 

 
 
Hlava-žehlička, 2001, lept a suchá jehla, 82 x 49 cm
 
 
# 9

UHLOKRESBY FORMÁTU B1 / 2000–2001, 2005

uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm (výběr z 22 kreseb)

 

 

 
 
Hlava I, 2000, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
Hlava II, 2000, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
Kus a protikus, 2000, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
Pankáči, 2000, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
Seshora, 2005, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
Nohy, 2001, uhel na šedé lepence, 100 x 70 cm
 
 
# 10

VELKÉ GRAFIKY / GRENZRAUM / 1999

Velké grafiky ze sympozia Grenzraum 1999,

lept a akvatinta, 100 x 150 cm

 

 

 
 
Klec s praporky, 1999, lept a akvatinta, 100 x 150 cm
Oblouk, 1999, lept a akvatinta, 100 x 150 cm
 
 
# 11

VELKÉ KRESBY / 1999-2000

Kresby formátu A0, 1999-2000,

uhel na recyklovaném papíře, 120 x 80 cm (výběr)

 

 
 
Svazek, 2000, uhel na recyklovaném papíře, 120 x 80 cm
Pád, 1999, uhel na recyklovaném papíře, 120 x 80 cm
Bodlinovník, 1999, uhel na recyklovaném papíře, 120 x 80 cm
 
 
# 12

DVANÁCT DO TUCTU / 1995-1999

lept a suchá jehla, 84 x 49 cm (výběr)

 

 
 
Ostnáč (Jednotka), 1995, lept a suchá jehla, 84 x 49 cm
Vidlička (Trojka), 1995, lept a suchá jehla, 84 x 49 cm
Stromeček (Šestka), 1995, lept a suchá jehla, 84 x 49 cm
Ježatec (Devítka), 1995, lept a suchá jehla, 84 x 49 cm
Šipky (Desítka), 1999, lept a suchá jehla, 84 x 90 cm
Kabely (Devítka), 1995, lept a suchá jehla, 84 x 90 cm
 
 
# 13

Z CYKLU ARCHITEKTURY / 1992-1995

lept, suchá jehla a akvatinta (výběr)

 
 
Gotika I, 1994, lept a suchá jehla, 73,2 x 45,7 cm
Mosty, 1993, lept a suchá jehla, 72,5 x 45,6 cm
Gotika II, 1992, lept a suchá jehla, 72,5 x 45,8 cm
 
 
# 14

CYKLUS KLECE / 1989-1992

lepty se suchou jehlou a akvatintou (výběr ze souboru 21 grafik)

 

"Tento cyklus byl pro mě přelomový. Téma uzavřeného intimního prostoru, které mě už dlouho předtím zajímalo, konečně dostalo svébytné výtvarné vyjádření. Nepodařilo se to hned, v první kleci ještě létali ptáci, ve čtvrté ležela vajíčka a teprve od páté se mi podařilo téma zabstrahovat až na samou podstatu. Ruka se uvolnila, začalo vznikat charakteristické tvarosloví, které pak zůstalo nějakým způsobem přítomno i v celé mé další tvorbě. Lapidárně by se dalo říct, že jsem se výtvarně našel. Hned na začátku jsem také výrazně zvětšil rozměry grafických listů a brzy zjistil, že mi to vyhovuje natolik, že během další práce velikost grafik ještě narůstala."

 

 
 
Labyrint (Klece V), 1990, lept, 48,4 x 33 cm
Opuštěná klec (Klece VII), 1990, rytina, 33,1 x 46,9 cm
Protknutá klec (Klece X), 1990, lept s akvatintou, 49,5 x 34,8 cm
Polygonální klec (Klece XII). 1991, lept a suchá jehla, 50,2 x 35 cm
Šuplíkárna (Klece XVII), 1991, lept s akvatintou, 55,8 x 36,7 cm
Válcová klec (Klece XV), 1991, lept a suchá jehla, 55,8 x 36,7 cm
Suprematické akvárium (Klece XVI), 1991, lept s akvatintou, 46,8 x 32,7 cm
Elektronka (Klece XVIII), 1991, lept a suchá jehla, 46 x 33,3 cm
Prkenná labilita (Klece XIX), 1991, lept a suchá jehla, 60,4 x 38,9 cm
Prkenná labilita (Klece XIX), 1991, lept a suchá jehla, 60,4 x 38,9 cm